جای خالی‌ آنها...

 

 

 

اینجا همه چیز آرام است بی‌ هیاهوی تو! می‌‌دانی‌ که نشسته ایم کنار پنجره این خانه بلند و داریم، از خلال دود خلسه آور آرامش مان البرز را نگاه می‌کنیم؟..... آن هم درست در لحظه‌ای که قطعه ابر کوچک باران از روی آفتاب کمرنگ عصر، کنار رفته است.

نفس بی‌ تو تنگ میشود، حتا حالا که آرامیم!

 

 

 

/ 2 نظر / 46 بازدید
کتایون

آرام نیستیم اگر چه آرامیم